Bilgi Bankası

Yapı Kullanma İzni (İskan) Nedir? Belediyeye Başvuru İçin Gerekli Belge ve Yazılar

İnşaatlarda yapı iskan izni yani yapı kullanma izni nedir? Yapı kullanma izni için nereye başvurulur, hangi belge ve yazılar gereklidir? Belediyeye yapı kullanma izni başvurusu için hangi belgeler ve yazılar hangi kurumlardan alınır? Yapı cins değişikliği nedir? Kat mülkiyetine geçiş nasıl yapılır?

Yapımı tamamlanan inşaatların kullanıma açılabilmesi için ilgili kurum ve belediyelerin gözetimi ve kontrolleri sonrasında buna yasal olarak izin vermesi gerekmektedir. Müteahhit eksiksiz olarak tamamlandığı inşaat için gerekli belge ve yazıları hazırlayarak yapı kullanma izni için belediyeye başvuruda bulunur. Belediye son olarak kontrollerini yaptıktan sonra söz konusu yapının kullanılması için yapı kullanma izni yani iskan izni çıkarır. Aksi durumda yapı kullanıma açılamaz.

Peki İskan izni yani yapı kullanma izni nedir? Yapı kullanma izni için nereye başvurulur, hangi belge ve yazılar gereklidir? Belediyeye yapı kullanma izni başvurusu için gerekli belgeler hangi ve yazılar hangi kurumlardan alınır? Yapı cins değişikliği nedir? Kat mülkiyetine nasıl geçilir?

İskan – Yapı Kullanma İzni Nedir? Nasıl Alınır? Başvuru Belgeleri Neler?

İskan (Yapı Kullanma İzni), ruhsatlı yapılar için yapının 4708 sayılı yapı denetim kanuna göre; yapının mimari, statik ve mekanik proje ve eklerine uygun olarak yapıldığını gösteren belgedir. İskan belgesi yapının bulunduğu ilçe belediyesi tarafından düzenlenir. Kanunen iskanı alınmamış olan yapılar tamamlanmış sayılmaz. Yapı her ne kadar tamamlanmış ve kullanıma hazır olsa da henüz müteahhidin sorumluluğu sona ermemiştir. Yapı kullanma izni yasal olarak müteahhidin sorumluluğundadır. İnşaat eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra yapı kullanma izni için ilgili belediyeye başvuru yapılır. İnşaat sürerken iskan başvurusunun yapılması mümkün değildir.

Yapı kullanma izni olmayan inşaatlarda faturalandırma; ortak sayaç üzerinden şantiye tarifesi üzerinden yapılır. Bu durum faturaların yüksek gelmesine neden olmaktadır. Ayrıca ortak sayaç uygulaması çeşitli sorunların çıkmasına da neden olmaktadır. Bu sorunların yaşanmaması için yapı kullanma izni için gerekli adımların hızlı bir şekilde atılması gerekir.

Yapı Kullanma İzni İskan İçin Yapılması Gereken İşlemler

İskan için yapılması gereken bazı işlemler vardır. Öncelikle yapı inşa aşamasındayken yapının temel üstü ruhsatı ve ısı yalıtım raporunun alınmış olması gerekir. Bu işlemler tamamlanmış ise yapının iş bitirme yazısı için ilgili belediyeye başvurulur. İlgili belediye görevlileri gerekli kontrolleri sağladıktan sonra mevzuata aykırı bir durum yoksa iş bitirme yazısı düzenlenir. Bu aşamalar genellikle yapı denetim firması tarafından takip edilir. Belediyenin yapacağı kontrollerde herhangi bir sorun çıkmaması için yapının mevzuatlara uygun olarak yapılmış olması gerekir.

Yapı Kullanma İzni İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Genel olarak iskan işlerinde sorun çıkmaması için şunların yapılması gerekmektedir.

 • Yapı proje göre nizami bir şekilde yapılmış olmalıdır.
 • Özellikle dış cephe kısmında değişiklikler olmamalıdır.
 • Isı yalıtım işlerinde eksikler olmamalıdır.
 • Çevre düzenlemesi eksiksiz olarak yapılmış olmalıdır.
 • İnşaat esnasında yapılan ancak daha sonra görünmesi mümkün olmayan uygulamalar resimlendirilmiş olmalıdır.

İskan Yapı Kullanma İzni Gerekli Kurum Yazıları Neler?

Yukarıdaki kriterlerin yanında yapı kullanma izni iskan almak isteyen müteahhidin alması ve hazırlaması gereken bazı kurum yazıları vardır. Bunlar;

Bina İşli Aplikasyon Krokisi: Yapı kullanma izni başvurusu yapmadan önce lisanslı haritacılardan alınacak bir belgedir. Ortalama olarak 5 iş günü içerisinde hazırlanır.

SGK İskan Yazısı: İnşaat bitim belgesi belediyeden alındıktan sonra SGK’dan alınan SGK ‘Burcu yoktur Yazısı’dır. Bu yazı başvurunun ardından ortalama olarak 2 iş günü içerisinde verilir.

İtfaiye İskan Yazısı: Eğer inşaat projesinde yangın merdiveni ya da itfaiye onayı varsa itfaiyeden alınan bir yazıdır. Genellikle 2 hafta içinde verilir. Günümüzde belediyeler tarafından verilmektedir.

Asansör İşletme Ruhsatı: Asansör montajı bitip testler tamamlandıktan sonra asansör firması tarafından belediyeden alınan belgedir. Hazırlanma süresi ortalama olarak 1 haftadır. Bu ruhsat alınmadan önce TSE muayenesinin yapılması zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi: Genellikle lisanslı kurumlarca verilen bir belgedir. 2 iş günü içerisinde alınabilmektedir.

Kanal Bağlantı Yazısı: İlgili su ve kanalizasyon işleri müdürlüğünden alınan bir yazıdır. Bu yazı için kanal bağlantısının ilgili kurumca yapılmış, çalıştı ve drenaj sularının dışarı alacak şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Bu kontroller ilgili kurumca yapıldıktan sonra iskan yazısı verilir. Bu işlem ortalama 10 iş günü içerisinde sonlanır.

Belediye Yapı Kullanma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Neler?

Yukarıda sayılan işlemler tek tek eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra yapı kullanma izni yani iskan için belediyeye başvuru aşamasına gelinir. İlgili belediyeye yapı kullanma izni başvurusu yaparken gerekli belgeler ile birlikte başvuru yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bunlar gene anlamda gerekli başvuru belgeleridir, belediye bazı ek belgeler isteyebilir veya yine başvuru belgeleri belediyeler arasında farklılık gösterebilir. Belediyeye iskan izni başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Isı yalıtım belgesi fotokopisi.
 • Vaziyet ve bağımsız bölüm planı. (İkişer adet kaşe ve imzalı)
 • İş bitirme tutanağı fotokopisi.
 • Takip için vekaletname fotokopisi (tüm hissedarlardan)
 • Bina işli aplikasyon krokisi aslı ve fotokopisi.
 • SGK iskan yazısı.
 • Yapı denetim sertifikası. (2 adet asıl kaşe ve imzalı)
 • İtfaiye iskan yazısı. (Ruhsatta itfaiye onayı var ise)
 • Ruhsat fotokopisi. (5 yıllık süresi dolmamış)
 • Sığına fotoğrafları. (Varsa)
 • Asansör işletme ruhsatı aslı ve fotokopisi.
 • Trafo kabul yazısı. (Parselde trafo varsa)
 • Ruhsat nosu 2011 olanlar için enerji kimlik belgesi.
 • Cephe fotoğrafları, su deposu hidrofor. (tesisat bağlantıları sağlanmış)
 • İski iskan yazısı.

Tapu ve Kadastro’da Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyetine Geçiş

Belediyeye yapı kullanma izni yani iskan için gerekli belgeler ile başvuru yapıldıktan sonra ilgili belediye görevlileri tarafından yapı son kez kontrol edilir. İlgili memurun kontrolünden sonra iskan harçları belediye ve ilgili vergi dairelerine ödenir. Bütün vergi ve harçlar yatırıldıktan sonra yapı kullanma izni belediye tarafından düzenlenerek ilgilisine teslim edilir. Yapı kullanma izni alındıktan sonra kat irtifakından, kat mülkiyetine geçiş için yani cins değişikliği için başvuru yapılır. Bu aşama mal sahipleri tarafından da yapılabilir. Bunun için öncelikle belediye tarafından verilen belgeler ile Kadastro’ya Kadastro’dan sonra ise Tapu müdürlüğüne başvurularak kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş sağlanır. Bu işleme cins değişikliği denir.

İlgili Makaleler