Konut Satışında Tapu İşlemleri, Gerekli Evraklar ve Yabancılara Türkiye’de Konut Satışı

Tapu devir işlemlerinde gerekli belge ve evraklar neler? Konut satın alırken tapu işlemleri sırasında ödeme nasıl yapılır? Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye'de konut satın alabilir mi, yabancılar için tapu devir işlemlerinde nasıl bir yol izlenir?

Tapu devir işlemlerinde gerekli belge ve evraklar neler? Konut satın alırken tapu işlemleri sırasında ödeme nasıl yapılır? Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye’de konut satın alabilir mi, yabancılar için tapu devir işlemlerinde nasıl bir yol izlenir?

Tapu İşlemlerinde Tapu Devri İçin Gerekli Evraklar Neler?

Müteahhit tarafından inşa edilen konutun satışı tapu müdürlüklerinde yapılır. Tapu müdürlüklerinde işlem yapabilmek için hem alıcının hem de satıcının tapu müdürlüğüne sunması gereken evraklar vardır. Bu evraklar ile birlikte hem alıcı hem de müteahhit ya da kanuni temsilcileri tapu müdürlüklerinde hazır bulunmalıdır.

Tapu işlemleri sırasında tapunun devri için hem alıcı hem de satıcının hazırda bulundurması gereken bazı evraklar vardır.

  • Alıcı ve satıcının kimlik belgesi.
  • Fotoğraf.
  • Müteahhit şirket ise, imza sirküleri, yetki belgesi ve vergi levhası. (İşlem yapıldığı yıla ait olması gerekir.)
  • Zorunlu deprem sigortası. (Yapı kullanma izni var ise.)
  • Emlak beyan değerini gösteren belge. (İlgili belediyeden alınır.)
  • Satışa konu taşınmaza ait tapu senedi.

Yukarıda sıralanmış olan evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuru yapıldıktan sonra imza saati için bilgilendirme mesajı beklenir. Bilgilendirme mesajı geldikten sonra anlaşmalı bankalara (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank) tapu harcı yatırılır. Tapu harcı, ilgili belediye tarafından belirlenen emlak beyan değerinden az olmamak şartıyla, satış bedeli için beyan edilen değer üzerinden toplam %4’tür. Buna ek olarak döner sermaye harcı ve varsa diğer vergiler eklenir.

Tapu Satış İşlemlerinde Nakit ve İpotekli Ödeme Ne Şekilde Yapılır?

Bu işlemler tamamlandıktan sonra alıcı müteahhit firmaya ödemeyi gerçekleştirir. Ödeme tapuda olabileceği gibi daha önce de olabilir. Uygulamada kabul görmüş genel örf ve adetlere göre tapu dairesinde imzadan hemen önce ödenir. Pek sık olmasa da tapudan sonra da ödeme yapılabilir. Ancak bu yöntem işlem güvenilirliği açısından pek tercih edilen bir yöntem değildir. Bu yöntemler nakit satışlar için geçerlidir. Eğer satış bir ipoteğe dayanıyorsa yani alıcı tarafından bir konut finansman kredisi kullanılmışsa yukarıdaki satış evraklarına ek olarak banka tarafından hazırlanan ipotek evrakları ve banka avukatının bilgileri eklenir. Harç konusunda ise harçlara ek olarak ipotek harç bedeli ödenir. İmza esnasında müteahhit, alıcı ve banka adına avukat aynı anda hazır bulunur.

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Gayrimenkul Satın Alması

Diğer bir konu ise yabancıların Türkiye’de gayrimenkul satın alma konusudur. 2008 yılında kanunlarda yapılan değişiklikler ile birlikte artık yabancılara da Türkiye’de gayrimenkul edinebilme hakkı tanınmıştır. Yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri 15.07.2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 03.07.2008 ve 5782 sayılı Kanun ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikle, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Türkiye’de taşınmaz edinimlerine ilişkin yeni esaslar getirilmiştir. Türk vatandaşlarına uygulanan tapu devir işlem şartlarının aynısı yabancı uyruklu vatandaşlara da uygulanır. Yabancılara tapu devir işlemlerinde herhangi bir farklılık yoktur.

Tapu Devir İşleminden Sonra Emlak Beyannamesi Verilmesi

Son olarak tapu devir işlemleri tamamlandıktan sonra yeni tapunun fotokopisi alınır. Daha sonra bu fotokopi ile birlikte belediyeye giderek ve başvuru yapılarak yapının ya da konutun satışının yapıldığı bildirilir ve emlak beyannamesinden düşürülür. Eğer yeni sahip ilgili belediyeye vergi beyannamesi için başvurmuşsa bu işlem kendiliğinden yapılmış sayılır.