Kamuda (Devlette) Memur Mühendis ve Memur Mimar Maaşı

Kamuda (devlette) 8/1 memur mühendis ve memur mimar maaşı. Özel sektör mühendis ve mimar maaşları. Karayolları, dsi, il özel idaresi ve belediyelerde maaş ve ücretler.

İnşaat ve yapı projeleri tüm Türkiye çapında hız kesmeden devam eden çalışmalar. Her geçen yeni alt yapı ve üst yapı çalışmalarına başlanıyor. Türkiye’nin tüm bölgelerinde ve şehirlerinde gerek yeni ihtiyaçlar gerekse yenileme, bakım ve onarım kapsamında alt yapı ve üst yapı projeleri hayata geçiriliyor. Diğer yandan inşaat firmaları da her şehirde binlerce konut projesi üretiyor. Kısacası gerek kamu (karayolları, dsi, il özel idaresi, belediyeler, iller bankası) gerekse özel sektör çerçevesinde inşaat ve yapı çalışmaları durmaksızın devam ediyor.

Kamuda (devlette) Memur Mühendis ve Memur Mimar Maaşı

Yapı ve inşaat çalışmaları dendiğinde mimar ve mühendislerin önemi bilinmektedir. Hemen hemen her yapı ve inşaat projesinde ve bu tür çalışmalarda mimar ve mühendis vazgeçilmez ve mutlaka olması gereken çalışanlardır.

Türkiye’de günümüzde binlerce mühendis ve mimar gerek kamu yapı ve inşaat projelerinde gerekse özel sektör yapı ve inşaat projelerinde çalışmaktadır. Mimarlık ve mühendislik arkadan gelen matematik temelli nesiller için de ilgi çeken meslekler arasında olduğundan birçok genç tarafından tercih edilmektedir. Üniversitelerde binlerce mimar ve mühendis adayı mezun olmayı ve alanlarında çalışmak için fırsatları kolluyorlar.

Mimar ve mühendisler konusunda en fazla merak edilen sorulardan birisi maaşlar. Mimar maaşı ve mühendis maaşı ne kadar, ne kadar ücret alıyorlar? Belirtmek gerekiyor ki mimar maaşı ve mühendis maaşı kamu ve özel sektörde bir miktar farklılık göstermektedir. Kısacası bu konuda maaşları mühendis kamu ve özel sektör maaşı ile mimar kamu ve özel sektör maaşı ayrımını yaparak incelemek gerekiyor.

SGK ve TMMOB arasında bir protokol var. Uygulamada çok geçerli olmayan bu protokole göre 1 olarak 3.500 TRY’dir.

Kamuda (devlette) çalışan memur inşaat mühendisi ve memur mimar maaşı şöyle:

Başlangıç: 3.900 TRY
Deneyimli çalışanlar: 4.000 – 4.500 TRY
25 yıl ve üstü deneyimli çalışanlar: 4.500 – 5.000 TRY

Kısaca özetlemek gerekirse yeni başlayan bir memur inşaat mühendisi maaşı ve memur mimar maaşı yaklaşık 3.900 TRY’dir. Bu miktara ayrı bir çerçevede arazi tazminatı ve seyyar görev tazminatları eklenebilir. Arazi tazminatı 3 aylık dönem için 500 – 600 TRY’dir, seyyar görev tazminatı ise günlük olarak 10 – 15 TRY civarında uygulanmaktadır.

Devlette bazı kamu kurumlarında örneğin belediyeler, il özel idareleri gibi, inşaat mühendisi ve mimar maaşı eklenen tazminatlar ile yaklaşık olarak 4.000 – 5.000 TRY seviyesine ulaşabilmektedir.