Bilgi Bankası

İnşaat ve Yapı İşlerinde Şirket Türleri ve Vergi Oranları

İnşaat işi yapmak isteyen müteahhitler inşaat işlerini çeşitli şirket türleri altında gerçekleştirebiliyorlar. Söz konusu inşaat işi yapmak isteyen kişiler bunu şahıs şirketi, veya sermaye şirket türleri olan anonim şirket veya limited şirket kategorileri altında yapabilmekteler. Ancak inşaat işi yapmak için kurulacak şirket türleri arasında vergilendirme farkları bulunuyor. Sermaye şirket türleri için bazı vergi avantajları mevcutken, şahıs şirketi kurarak inşaat işi yapmak ise çok doğru bir yaklaşım olarak görülmüyor.

Peki inşaat ve yapı işlerinde müteahhitler için hangi şirket türü vergi açısından daha uygun? İnşaat ve yapı işlerinde şahıs şirketi, limited şirket ve anonim şirket vergi oranları ne kadar? İnşaat işlerinde sermaye şirket türleri olan limited şirket ve anonim şirket vergi avantajları neler?

İnşaat ve Yapı İşlerinde Şirket Türleri ve Vergi Oranları

Müteahhitler, elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirilirler. Şahıs şirketi olarak faaliyet gösteren müteahhitler gelir vergisi kanununa tabidir. Tüzel yani limited şirket ya da anonim şirket olarak iş yapan müteahhit şirketler ise kurumlar vergisine tabidir. Şahıs olarak müteahhitlik işi yapanlar elde ettikleri gelire göre %15’ten başlayan ve %35’e kadar varan vergi oranları ile vergilendirilir. Tüzel kişiliğe sahip limited ve anonim şirketler ise elde ettikleri gelir oranına bakılmaksızın %20 oranında sabit kurumlar vergisi oranına tabidir. Ayrıca şahıs, limited ya da anonim şirketlerin ortakları BAĞ-KUR’lu olmak zorundadır.

İnşaat İşi Yapan Şahıs Şirketlerinde Vergilendirme

İnşaat işi yapan şahıs şirketlerinde belli bir miktara kadar %15 sonrasında ise belli kazançlar kapsamında %20, %27 ve %35 oranında gelir vergisi ödenmektedir. Şahıs şirketlerinde gelir arttıkça ödenen vergi miktarları da artmaktadır. Bu durum gelirin artmasıyla birlikte astronomik olarak nitelendirilebilecek oranları bulmaktadır. Özellikle 80.000 TRY üzerindeki kazançlarda elde edilen gelirin %35’i vergi olarak ödenmektedir. Böylece devlet adeta vergi yoluyla şirketin bir ortağı konumuna gelmektedir.

Şahıs ve Sermaye Şirketleri Arasındaki Vergilendirme Farkı

İnşaat işi yapan şahıs şirketleri ile limited ve anonim gibi sermaye şirketlerinin vergilendirilmesi konusunda bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak bakıldığında şahıs ve sermaye şirketleri belli bir orana kadar aynı oranda vergiye tabi olurlar ve aynı oranda vergi ödemektedirler. Ancak kar oranının artmasıyla birlikte durum sermaye şirketlerinin lehine doğru değişim göstermektedir. Örneğin 80.000 TRY’den sonraki gelirlerde inşaat işi yapan sermaye şirketleri inşaat işi yapan şahıs şirketlerine göre daha az vergi ödemeye başlamaktadırlar. Yani gelir arttıkça sermaye şirketleri lehine olan vergi avantajı katlanarak artmaktadır. Bunun nedeni şahıs şirketlerinde vergi oranları gelire göre artan oranlı iken sermaye şirketlerinde sabit oranlı olmasındandır. Bunun yanında sermaye şirketlerinin farklı alanlarda da vergi avantajları vardır. Bu yüzden düşük miktarlarda iş yapan ya da planlayan şirketlerin şahıs firması, 34.000 TRY’nin üzerinde kar beklentisi olan müteahhitlerin ise sermaye şirketleri çatısı altında iş yapması daha uygun bir yaklaşım olacaktır.

İlgili Makaleler