İnşaat Teknik Terimler Sözlüğü – İnşaat Terimleri

Türkiye’de inşaat sektörünün büyüklüğü ve ne kadar dinamik olduğu herkesçe biliniyor. Hal böyle olunca inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve göstermek isteyen kişilerin sayısı da bir hayli fazla. Dolayısıyla zaman zaman inşaat alanındaki teknik terimler konusunda bilgi eksikliği meydana gelebiliyor.

İnşaat birçok teknik terim içeren çok geniş bir kavram. Aşağıdaki listede inşaat alanındaki teknik terimler yer alıyor.

İnşaat Teknik Terimler Sözlüğü – İnşaat Terimleri

ADERANSYapışma, bağlanma

ABSORBSİYONEmme, absorbe etme

AGREGAKum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı

APLİKASYONProjeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme

ASMOLENPişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.

ASMOLEN DÖŞEMEPişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türünden imal edilmiş döşeme

ATAŞMANProje dışı yapılan işlerin belirtilmesi

BETONKum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi

BRÜTBETONÇıplak, düzgün yüzeyli beton

AKSİki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık

ALİYNMANHizaya getirme, aynı eksene getirme

ALKALİ AGREGA REAKSİYONUAlkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay

ANKASTREBir ucu sabit kiriş, gömme

APSİSYatay koordinat

ARTERAna yol

BALAST40-110 mm çapında kırmataş

BAYPASÇevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme

BEKOTerskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör

BİMSBETONAgrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton

BİRİM AĞIRLIKBir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer

BLOKAJTaşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması

BORDÜRKenar taşı

BRANŞMANBağlantı kolu

ÇİÇEKLENMESertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler

DANSİTEYoğunluk

DEŞARJBoşaltma

DEVERİç eğim

DİLATASYONYapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık

DOZBir karışıma girmesi gereken miktar

DOZAJAyarlama, düzenleme

DURABİLİTEKalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım

EKSKAVATÖRKazma ve yükleme makinası

ELASTİSE MODÜLÜStatik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer

ETÜTÖn çalışma

FAYYer kırığı, yer çatlağı

FİLLER0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz

FİNİŞERSerme ve sıkıştırma makinası

FİRKETEU harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri

FORE KAZIKBir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık

GABARİYapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik

GAZ BETONİnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton

GERBER KİRİŞİOynaklı (mafsallı) kiriş

GRONÜLOMETRİKum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm

GROBETONKaba beton, düşük dozlu demirsiz beton

HARÇKargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi

İNTEGRAL:Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği

İNCELİK MODÜLÜAgrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir
İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100

İSTİNAT DUVARIDayanma duvarı

KAPİLER BOŞLUKKılcal boşluk

KARKASİskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi

KAROTZemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek

KAVİTASYONSu yapılarında rastlanan oyulma olayı

KAYAR KALIPDüşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp

KLİNKERÇimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün

KOMPAKTSıkı, katı, yoğun

KONSOL1-Bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen eğik parça. 2- Yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi

KOROZYONKimyasal aşınma

KÜR: Betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması

LENTOÜzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş

LİMİTMatematite yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram

LODERYüklenici, kepçe

LOS ANGELES AŞINMA DENEYİAgreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemlerinden biri

MAFSALEklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi

MASİF1- Kaplama ya da doldurma olmayan. 2- Beton genişlik ve derinliğince aynı olan

MERTEKÇatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar

MICIR4-32 mm dane çaplı kırmataş

MOLOZYapım yıkım artığı

MOMENTBir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi

NERVÜRDiş, damar, kaburga

NERVÜRLÜ DÖŞEMEBir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme

NERVÜRLÜ ÇELİKÜzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik

NİVELMANArazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi

PARAPETBalkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları

PERMEABİLİTEGeçirgenlik

POISSON ORANIBeton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı

POROZİTE1- Gözeneklilik. 2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı

POZKalem, çeşit

PREFABRİKASYONÖnyapım, ön üretim

PREKASTÖnceden dökülmüş

PRİZBeton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi

PUZOLANTras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak

RADİJENERALBir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel

RETORDERGeciktirici

RİJİTSert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan

ROTARİDöner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makinası

RÖTREBüzülme

SEGREGASYONAyrışma

SEPTİK (ÇUKUR)Sızdırmaz çukur

SLAMPÇökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması

SOĞUK DERZBeton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik

SÖMELTemel pabucu

STATİK1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan. 2-Dengeli

ŞAPOBetonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılamak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir

ŞÖNT (BACA)Bina yüksekliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bAğlandığı baca tipi

ŞÜTDüşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama

TABLİYEDöşeme plağı.

TAŞERONBir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yapımcı.

TRASBağlayıcı özelliği olan volkanik tüf.

TUVENANDereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzemesi.

TÜREVMatematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı.

UNİFORMTek biçim homojen eş dağılmış.

VAKUMLU BETONVakum yöntemiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini kısaltan beton.

VİBRASYONTitreşim.

VİZKOZİTEBir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma.

İnşaat Terimleri