İnşaat Sektörü ve Şantiye Çalışanları Görev Tanımları, Kim Ne İş Yapar

İnşaat ve şantiyede çalışanların ve inşaat işçilerinin görev tanımları. Şantiyede idari, mali ve teknik işler. İnşaat sektöründe – şantiye çalışanlarının görevleri. Kim kimdir? Şantiye çalışma ortamı

Şantiye bir inşaatın üretim yeridir ve üretimin yapılabilmesi için görev dağılımının da yapılması gereklidir. Belirli bir organizasyon şemasına kurulan şantiyelerde birçok farklı kategoride personel çalışır. Görev dağılımında müteahhidin ya da proje yöneticisinin etkin rol oynadığı düşünülürse şantiyede çalışanlar ve görev tanımları önemlidir.

Şantiyelerde birçok farklı unvan sahibi çalışan vardır. Söz konusu şantiye çalışanları belirli görev yetkilere sahiptir ve her biri birbirine bağlı önemli işleri yürütürler.

İnşaat alanları ve şantiyelerde kimler çalışır? İnşaat ve şantiye çalışanlarının görev tanımları

Genel müdür: Şirketin tüm ihtiyaçlarını belirleyen ve tüm alanlarda söz sahibi kişi genel müdürdür. Şirketin işleyişinden sorumludur. Üst yönetimle birlikte karar alma mekanizmasında aktif rol alır.

Teklif grubu: Genel müdür, genel müdür yardımcıları, hukuk müşaviri ve proje müdürleri tarafından oluşturulur. İş takibi ve ihalelere teklif hazırlanması gibi konuları yürütürler.

Hukuk müşaviri: Hukuki konularda inşaat şirketine danışmanlık yapar.

Genel müdür yardımcısı (mali ve idari işler): Genel müdür ile mali ve idari işlerden sorumlu bölümler arasındaki koordinasyonu sağlar. Mali ve idari işlerden sorumlu kişidir.

Genel müdür yardımcısı (teknik işler): Genel müdür ile teknik işlerden sorumlu birimler arasındaki koordinasyonu sağlar. Teknik işlerden sorumlu kişidir.

Bütçe finans: Mali bütçeleri hazırlar, gerekli fonları temin eder ve ödemelerin zamanlamasını düzenler.

Satınalma: İstenen özelliklerde inşaat, sarf ve güvenlik malzemelerini dışarıdan temin eder ve bunların stok kayıtlarını tutar.

Muhasebe: Projeler, çalışanlar ve makinalara ait muhasebe kayıtlarını tutar, vergi beyanları ve ödemeleri yapar.

İnsan kaynakları: Şirkette çalışan tüm personel ve işçilerin, ayrıca iş makinalarının detaylı dökümünü tutar, sorunlarıyla ilgilenir. İşçi, eleman ve personel alımı işlemlerini yürütür.

Proje müdürü: Proje yürütümünden sorumlu olan kişidir. İşverenle ilişkiler, gereksinimler, merkezle koordinasyon gibi işlemleri yürütür.

Şantiye şefi: Projenin uygulanmasından sorumlu kişidir. İmalat, üretim, şantiye sorunları ve şantiye yapıları gibi işlerle ilgilenir.

Grup şefleri: Projenin farklı kısımlarından sorumlu çalışanlardır.

Kısım (saha) mühendisleri: Grup şefinin sorumluluğundaki kısımların belirli bölümlerinin yapım ve inşasından sorumlu olan mühendislerdir.

İşçi ve elemanlar: İnşaat projesinin yapımına bizzat emek güçleri ile katılan çalışanlardır.

Lojistik: Şantiyede gerekli olan malzemeyi zamanında hazır etmekle yükümlü olan birimdir.

Ambarlar ve ambar şefi: Ambarlar şantiye malzemesinin saklandığı yerdir. Ambarlardan sorumlu çalışan da ambar şefidir.

Tasarım: Tüm tasarım ve hesapların toplandığı ve metraj çalışmalarının yapıldığı birimdir.

Mekanik (tesisat): Mekanik tasarımın yapıldığı birimdir.

Bunlar dışında şantiyede daha birçok çalışan vardır. Şantiyenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre çalışan sayısı değişim gösterir: Şantiye Şef Yardımcısı | İş Güvenliği Uzmanı | Harita Mühendisi | Formen | İnşaat Teknikeri | Topoğraf | Makine Mühendisi | Muhasebeci | Satın Alma Uzmanı | Ambar Şefi | Teknik Ofis Mühendisi | Çevre ve ISG Temsilcisi | Çevre Mühendisi | Mali ve İdari İşler Koordinatörü | Muhasebe Sorumlusu | Finansman Sorumlusu | Personel Sorumlusu | Muhasebe Elemanı | Sekreter | Şoför | Makine Müdürü | Proje Müdürü | Kısım Şefi | Saha Mühendisi | Hakediş Mühendisi | Kalite Kontrol Mühendisi | Alet Operatörü | Kalfa | Depo Şefi | Makine Formeni | Operatör | Yağcı | Şenör | Puantör | Laborant | İhale Servis Sorumlusu gibi…