Hizmet ve Kullanım Alanlarına Göre Yapı Türleri Neler?

Hizmet ve kullanım alanlarına göre yapı ve bina türleri neler?

İnşaat projeleri söz konusu olduğunda yapının neye ve hangi alanda hizmet edeceği oldukça önemli bir konu. Yapılar, yaşamdan, sağlığa, spordan ulaştırmaya, ticarete ve endüstriye kadar pek çok alanda faaliyet gösterebiliyor. Bir inşaat projesi ve yapının ilk olarak hangi alanda ne için hizmet vereceği belirlenir ve sonrasında buna göre yapı tasarlanır. Peki yapıların sınıflandırılması kapsamında hizmet edeceği alana göre yapılar hangi türlere ayrılıyor.

İnsan hayatında ve günlük yaşamda insanların hizmet aldığı, yararlandığı ve gereksinimleri için ihtiyaç duyduğu pek çok alan bulunduğundan yapı türleri de bu doğrultuda şekilleniyor. Bireylerin ihtiyaçlarına ve toplumsal ihtiyaçlara göre inşaa edilen yapılar da farklı türlerde olabiliyor. Aşağıda sizler için kullanım alanlarına ve hizmet edecekleri alana göre yapı türlerini sıraladık.

Hizmet Alanlarına Göre Yapı ve Bina Türleri

Meskenler-Konutlar: İnsanların dış etkilerden korunma ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen yapılardır ve yaşam alanı olarak kullanılırlar. Tek bir evden, çok büyük sitelere kadar farklı büyüklükle mesken yapılar ve konutlar mevcuttur.

Konaklama Binaları: İnsanların kısa süreli olarak konaklama olarak gereksinimlerini karşılamak üzere yapılan yapılardır. Örnek olarak; otel, motel, pansiyon ve misafirhane gösterilebilir. Yine söz konusu konaklama binaları çok farklı büyüklüklerde inşa edilirler.

Kültür Binaları: İnsanların genel anlamda kültürel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla inşa edilen yapılardır. Örnek olarak; kültür ve sergi sarayı binaları gösterilebilir.

Sağlık Binaları: İnsanların sağlıkla ilgili ihtiyaç ve sorunlarını karşılamak amacıyla inşa edilen yapılardır. Örnek sağlık ocakları, dispanserler ve hastaneler gösterilebilir.

Dini Binalar: İnsanların genel anlamda ibadet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilen yapılardır. Örnek olarak; cami ve mescit gösterilebilir.

Sosyal Binalar: İnsanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilen yapılardır. Örnek olarak, sinema ve tiyatro binaları gösterilebilir.

Ticaret Binaları: İnsanların genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilen yapılardır. Çok çeşitli büyüklükte inşa edilebilirler. Örnek olarak; Alışveriş merkezi (AVM), iş merkezi, iş hanı vb. gösterilebilir.

Endüstri Binaları: Ter tür imalat ve montajın yapıldığı yapılardır. Örnek olarak; atölye, üretim tesisleri ve fabrika yapıları en iyi örnekler olarak bu kategoride gösterilebilir.

Ulaştırma Yapıları: Kara, deniz ve hava ulaşımında yararlanılmak üzere inşa edilen her tür ve düzeydeki yapılardır. Ulaştırmak yapıları ve projeleri genellik büyük projelerdir. Örnek olarak; liman, yol, hava meydanı, köprü ve bazı sanat yapıları gösterilebilir.

Spor Yapıları: İnsanların spor ve müsabaka yapmaları için inşa edilen yapılardır, spor hayatında ve spor aktivitelerinde oldukça önemli bir yere sahiptirler. Sosyal alanda da oldukça büyük rol oynarlar. Örnek olarak; spor kompleksleri, kapalı spor salonları stadyumlar gösterilebilir.

Su Yapıları: Suların akışını düzenlemek, biçimlendirmek ve kontrolünü sağlamak üzere inşa edilen yapılardır. Başta barajlar ve su bentleri en iyi örnekler olarak gösterilebilir.

Anıtlar ve Tarihi Yapılar: Tarihi bir olayın ve kişi veya kişilerin anısına inşa edilen yapılardır. Her ülkede oldukça sık görmek mümkün.

Diğer Yapılar: Bu kategoride ise yukarıda sağdığımız yapıların dışındaki yapılar yer alıyor ve çok farklı gereksinimlere göre üretilen yapılar bu kategoriye giriyor. Hayvan yetiştirilmesi, korunması amacına yönelik olarak yapılan yapılardır. Örnek olarak; sera ve besi ahırları gösterilebilir.

Şuna da göz atmak isteyebilirsiniz: Taşıyıcı Elemanlarına Göre Bina ve Yapı Çeşitleri