Ana Sayfa Etiket Şantiye şefliği

Şantiye şefliği


Şantiye şefi nedir, ne iş yapar, görevleri, kimler şantiye şefi olabilir

Şantiye şefi şantiye alanlarında yapı müteahhidi yerine şantiyedeki görev ve sorumlulukları üstlenen çalışanlardır. Şantiye şefi proje müdürü ve genel müdüre bağlı olarak işleri yürütür....

Şantiye şefi kimdir? Şantiye şefi ne iş yapar, görevleri neler?

Şantiye şefi nedir, kimdir? İnşaat faaliyetini müteahhit adına yürüten, personelin ya da taşeronların sevk ve idaresini sağlayan, iş güvenliğinin sağlanması için ilgili yasalara göre gerekli...

Şantiye şefliği hizmet sözleşmesi (taahhütname)

Aşağıdaki sözleşme örnek bir şantiye şefliği hizmet sözleşmesidir. Söz konusu bu sözleşme yapı müteahhidi ile şantiye şefliği görevini üstlenecek kişiler arasında imzalanır. Şantiye şefliği...