Beton Nasıl Pompalanır Hale Getirilir?

Beton nasıl pompalanır hale getirilir? Beton karışımında kullanılan kimyasal katkı maddeleri ve en iyi su oranı nedir? İyi bir beton en iy şekilde nasıl pompalanır? Beton pompalama konusunda uzmanlardan önemli bilgiler...

Beton karışımları, sürekli artan güç ve dayanıklılık ihtiyaçlarının yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik standartlarını karşılamak için daha karmaşık hâle gelmiştir. Hızı gittikçe artan inşaat programlarında beton pompalama işleminin gereken verimde olması de buna bağlı olarak zorlaşmıştır. Uzmanlardan Gary Brown: “Artık pompa işlemini çok yüksek basınçlarda yapıyoruz. Bu da ekipmanlar üzerinde gerilme yaratıyor ve bu gerilmeler ekipmanın bozulmasına neden olabilir.” diyor.

Beton Nasıl Pompalanır Hale Getirilir?

Yeni dünyanın inşasında kullanılan vazgeçilmez karışım beton nasıl pompalanıyor, nasıl pompalanır hale getiriliyor? Pompalamada su ve kimyasal katkıların kullanımı. Beton uzmanlarından beton pompalamada konusunda püf noktalar.

Brown, beton üreticilerinin 1990’lardan bu yana, performans artırıcı kimyasalların karışıma girmesinin su ve çimento (hamuru) içeriğini giderek azalttığını söylüyor. “Kimyasal katkı ekleyince çimento çıkarıyoruz. Ben beton pompalama işleminin güvenli olması için tekrar makul bir basınç düzeyinde yapıldığını görmek istiyorum.” diyor.

Kimyasal katkı sektöründe çalışan kıdemli bilim insanı ve mühendis Van Bui, “İlk adım beton karışımının, yani çimento içeriği ve kimyasal katkı maddelerinin dozajının iyi ayarlanmış olması. Beton yalnızca sertleşmiş hâldeyken iyi performans göstermemeli; tazeyken de betonun işlenebilirlik, kıvam koruma, pompalanabilirlik ve yerleştirilebilme gibi özellikleri tatmin edici olmalıdır.” diye ekledi.

İnşaat ekipleri, beton karışımlarının hem mimar ve mühendislerin performans ihtiyaçlarını karşılarken hem de güvenli pompalanabilir ve verimli olmasını nasıl sağlıyor? Brown, en önemli noktanın müteahhitlerle erkenden iletişim kurulması olduğunu söylüyor. “Malzemeleri, tolere edebileceğimiz şeyleri ve belirli bir karışımda hangi kimyasallara ihtiyaç duyulabileceğini biliyoruz.” diyor. “Eğer pompalama işlemini gerçekleştiremezsem, onlar da işlerinin karşılığını alamazlar ve istediğimiz herkesin başarılı olması.”

İdeal Beton Pompalama Süresi Ne Kadar?

Steve Lloyd: “İyi pompalanan bir karışım transmikserden 5 dakika içinde boşalır. “Bu da hızlı geri dönüş ve herkes için daha fazla kâr anlamına geliyor.” diyor. Pompalama performansına etki eden faktörler Bui’ye göre pompalama performansını etkileyebilecek birçok faktör var. Örneğin; agregaların boyutu, şekli, granülometrisi ve hacmi gibi. Uçucu kül, silis dumanı, cüruf ve öğütülmüş kalker gibi ek malzemeler de karışımın reolojisini ve dolayısıyla pompalanabilirliğini etkiler. Brown, “Betonu pompalanabilir yapan iki ana bileşen su ve çimentodur.” diyor. Katkı maddeleri pompalanabilirliği artırabilirken, bu sadece beton karışımından çok fazla su ve çimento çıkarılmazsa gerçekleşir. Brown: “Su ve çimentonun büyük kısmını kimyasalla değiştirirseniz, aynı çökme sonucuna ulaşsanız da pompalanabilirliği ortadan kaldırırsınız. Bu, ürünün pompalanamayacağı anlamına gelmez, ancak pompalama daha yavaş olacaktır, yani bir pompa saatte 82 metre yerine ancak 36 metrelik bir alanı tamamlayabilir.” diyor.

Betonda pompalama hizmeti veren bir kuruluşun yöneticisi Steve Lloyd, suyun pompalanabilirlik için çok önemli olduğunu kabul ediyor. “Artık birçok insan suyu karışımdan çıkarıp yerine kimyasallar koymak istiyor. Beton pompası, karışımın yeterli suyu olmadığını anlar ve susuz pompalama işlemini yapamaz.” diyor.

Betonda En İdeal Su Oranı Ne Olmalı?

New York merkezli farklı bir hizmet şirketinin başkanı Tommy Ruttura, iyi bir su/çimento oranının çok önemli olduğunu söylüyor. Dünya Ticaret Merkezi›nin inşası için beton pompalama operasyonunu yöneten Ruttura, “Su/Çimento oranı 0,28 olan yüksek mukavemetli bir beton pompalıyorsanız, bu verimli değildir; biz saatte sadece 18 m3’ü tamamlayabildik.” Ayrıca bu oran hortum kelepçelerine çok fazla baskı uygulayabilir. Ruttura: “İdeal oran her 1 m3 betonda en az 161 kg su olduğunu düşünüyoruz, fakat iyi harmanlanmış bir agrega ile bu miktarı yaklaşık 137 kilograma kadar indirebiliriz.” diyor.

Pompalama performansını etkileyebilecek birçok faktör var. Örneğin; agregaların ve liflerin boyutu, şekli, granülometrisi ve hacmi gibi. Lloyd: “Bir teklif verdiğimizde, karışımın pompalanabilir olması gerektiğini söylüyoruz. Tüm karışımlar aynı değil. Ülkenin farklı bölgelerinde farklı türlerde agregalar var.” diyor. Beton işleri kapsamında beton türü de önemli bir rol oynar. Ruttura, 20 MPa ila 40 MPa arası normal dayanımlı betonlar kolayca pompalanırken, daha yüksek dayanımlarda, yüksek hacimde pompalama için su/çimento oranlarının çok düşük kaldığını söylüyor.

Bui’ye göre, yüksek dayanımda vibrasyon uygulaması yapılmış kendi kendine yerleşen ve düşük su/çimento oranına sahip betonlar yüksek viskozite ve yüksek tiksotropi (betonun akma yeteneği) nedeniyle pompada yüksek basınç oluşturabilir. Ancak bunun tam tersi de aynı sonucu verir: Zayıf karışım tasarımı, çok yüksek çökme akışı ve yetersiz kohezyona sahip kendi kendine yerleşen beton ayrışma ve tıkanmaya, bu da pompada yüksek basınca neden olabilir.

Brown: “Sektörümüz çökme konisinin 1917’de tasarlandığını ve bu tasarımın amacının bir karışıma eklenen suyu test etmek ve su kıvamını sağlamak olduğunu unutuyor. Çökme konisini hâlâ bir ölçüm cihazı olarak kullanıyoruz, ancak sadece kimyasal çökmeyi ölçüyor olabiliriz. Betonun gerçekten ne kadar yaş olduğunu söyleyen tek şey su/çimento oranıdır. Tek gerçek test de şantiyedeki pompadan geçip geçmediğidir.” diyor.